Tag: เรือนไทย

สถานที่จัดงานแต่งงาน กรุงเทพ

ความเชื่อ “งานแต่ง” จากทั่วโลกที่เราอาจจะยังไม่รู้ความเชื่อ “งานแต่ง” จากทั่วโลกที่เราอาจจะยังไม่รู้

ในการแต่งงานนั้นในประเทศต่าง ๆ นั้นค่อนข้างจะมีความเชื่อ และ วัฒนธรรมที่แตกต่าง ทำให้บางครั้งในเรื่องการจัดงานนั้นค่อนข้างจะแตกต่างกัน และทำให้หลาย ๆ ครั้ง หลาย ๆ ประเทศนั้นมีหลากหลายวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงความเชื่อและวัฒนธรรมต่าง ๆในแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างและแต่ละประเทศนั้นจะมีการแต่งงานในลักษณะใดบ้าง ?   การปล่อยนกพิราบสีขาว จากประเทศฟิลิปปินส์   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของความเชื่อนั้นประเทศฟิลิปปินส์นั้นจะมีความเชื่อที่จะทำให้เจ้าบ่าว และ เจ้าสาวนั้นจะต้องปล่อยนกพิราบสีขาว 2 ตัว ซึ่งนกพิราบยทั้ง 2 ตัวนั้นจะสื่อถึงเจ้าบ่าว และ เจ้าสาว ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ และจะทำให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวนั้นจะมีอายุคู่ที่ยืนยาวนาน  และ